Prövningsanmälan

Personuppgifter
Prövningar du kan anmäla dig till
Biologi (1)
KursKurskod 
Biologi 1 BIOBIO01
Engelska (3)
KursKurskod 
Engelska 5 ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Engelska 7 ENGENG07
Historia (1)
KursKurskod 
Historia 1b HISHIS01b
Matematik (7)
KursKurskod 
Matematik 1b MATMAT01b
Matematik 1c MATMAT01c
Matematik 2b MATMAT02b
Matematik 2c MATMAT02c
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 3c MATMAT03c
Matematik 4 MATMAT04
Naturkunskap (4)
KursKurskod 
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2
Naturkunskap 1b NAKNAK01b
Naturkunskap 2 NAKNAK02
Samhällskunskap (3)
KursKurskod 
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b
Svenska (3)
KursKurskod 
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska som andraspråk (3)
KursKurskod 
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03
Övrigt (1)
KursKurskod 
Religionskunskap 1 RELREL01
Aktuella prövningstillfällen Välj datum och på vilken skola du vill göra prövningen på!
Bifoga bilaga/bilagor Bilagor med filändelserna .jpg, .gif, .tif, .pdf, .doc och .docx är tillåtna
Vad är en prövning?

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du inte är inskriven på kursen utan förbereder dig istället helt på egen hand.  En lärare examinerar/testar sedan dina kunskaper under ett eller flera tillfällen och sätter betyg. Vid en prövning görs en bedömning av dina kunskaper i förhållande till de kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner som gäller för kursen.

En prövning omfattar hela kursen och kan passa för dig som redan har de kunskaper som krävs för betyg. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen.

Undervisning/handledning och läromedel tillhandahålls inte i samband med prövning. Läraren ger information om kunskapskrav i den aktuella kursen och gör upp en plan för prövningstillfällena och examinationerna som du ska göra. I de flesta fall ingår både muntliga och skriftliga examinationer i prövningen samt i vissa kurser även praktiska moment eller laborationer.

Att göra en prövning berättigar inte till studiemedel (CSN).

Vad kostar en prövning?

Avgift för prövningar är 500 kr/kurs. Dock är prövningen avgiftsfri för elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har betyget F (alternativt IG) på den kurs prövningen gäller. Avgiften ska betalas innan prövningen påbörjas och kvitto ska bifogas anmälan eller uppvisas för expeditionen. Inbetald avgift återbetalas ej.

Betalning görs på bg 621-6907 Strängnäs Kommun. Ange 3179 8540 472 863 och Ditt namn på talongen.

Prövningsavgiften återbetalas ej om du avbryter eller inte kommer till prövningen. Legitimation och kvitto på betald prövningsavgift ska uppvisas före varje provtillfälle.

Om Komvux inte kan erbjuda prövningen du betalat för så betalas summan tillbaka. En rektor måste godkänna återbetalning av prövning.

 

Prövningsperioder

Vi har två prövningsperioder om året, vecka 44-46 på hösten och vecka 18-20 på våren. Du måste slutföra din prövning enligt lärarens planering inom dessa tre veckor. Du behöver alltså vara beredd på att komma till oss för examination på dagtid vid flera tidpunkter under dessa veckor.

För att vi ska hinna administrera och förbereda din prövning behöver du ansöka om prövning minst tre veckor innan prövningsperiodens början. Senare ansökningar innebär att du får vänta till nästa period.

Sista ansökningsdag för prövning:
Höst: fredag vecka 40
Vår: fredag vecka 14

 

Antal prövningar per prövningsperiod

Du kan ansöka om max två prövningar per prövningsperiod.

Vad händer efter att anmälan gjorts

När du skickat in din prövningsanmälan får du ett bekräftelsemejl om att du gjort en anmälan. En lärare utses att genomföra prövningen och kommer att meddela dig (oftast via e-post) om tid, plats och hur det kommer att gå till. Beroende på vilken kurs det är så kan en prövning se lite olika ut ,men prövningen kommer att göras någon gång under prövningsperioden, så du behöver vara tillgänglig under den perioden.

Vissa kurser innehåller nationella prov, det provet sker alltid på plats på Komvux.

Alvis logo Alvis från Gotit