Information

Särvux

Särvux är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har ett intellek-tuellt funktionshinder. På särvux kan du lära dig mer, repetera tidigare kunskaper eller förbereda dig för yrkeslivet.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit